EEN KLANT KOMT BIJ ONS MET DE VRAAG OF WIJ EEN AFDICHTING KUNNEN MAKEN VOOR STERILISATIEVATEN

De huidige afdichting voldoet niet. In eerste instantie ligt er alleen de eis, dat het vat vloeistofdicht moet zijn, een voorwaarde waaraan wij gemakkelijk kunnen voldoen.

Later in het ontwikkelingsproces wordt de eis aangescherpt en moet de afdichting ook gasdicht zijn met een overdruk van een halve bar. Deze bepaling zou eenvoudig op te lossen zijn, ware het niet dat de ketels worden afgesloten met zogenaamde veersluitingen. Veren kunnen rekken, dus op het moment dat er overdruk ontstaat in de ketel gaat de deksel omhoog en krijg je lekkage.

Wij hebben kans gezien een speciale pakking te ontwerpen, die onverminderd goed blijft afdichten, ook als de deksel een centimeter  omhoog wordt gedrukt.

We hebben met veel plezier aan deze opdracht gewerkt.